GDPR

DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE

1. Consimţământ şi acord

Această Politică de confidențialitate descrie practicile de colectare a datelor personale pentru site-ul web primus-tech.ro. Prin utilizarea acestui site vă exprimați acordul faţă de termenii şi condiţiile prezentei Declaraţii de confidenţialitate.

Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti termeni şi condiţii, vă rugăm să nu dezvăluiţi informaţii cu caracter personal site-ului.

2. Informaţii generale

2.1. Introducere

Următoarea notificare privind protecția datelor este concepută pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor personale și drepturile dumneavoastră. Această procesare se realizează în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor nr. 679/2016 (denumit în continuare “Regulament”) și legislația locală în vigoare.

2.2. Operatorul de date

SC PRIMUS TECHNOLOGIES SRL, în calitate de proprietar al site-ului web primus-tech.ro, este  operator de date cu caracter personal, în ceea ce privește Regulamentul, cu sediul social în Oradea, str. Oneștilor, nr. 3, bloc A4, ap.3, judetul Bihor, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J5/1302/2009, CUI RO 26128713,  telefon 0744632883.

2.3. Persoana responsabilă cu protecția datelor

Puteți contacta persoana responsabilă cu protecția datelor utilizând următoarele date de contact: Dan Noje, telefon 0744632883, adresa de email: dpo@primus-tech.ro.

3. Informaţii cu privire la procesare

3.1. Scopul colectării datelor

Operatorul de date cu caracter personal colectează datele persoanelor vizate prin formularul de contact disponibil pe site cât și în timpul tranzacțiilor comerciale viitoare în scopul de a răspunde cerințelor acestora, în vederea încheierii contractelor cu clienții, pentru emiterea facturilor aferente serviciilor oferite, etc. De asemenea, scopul prelucrării datelor îl reprezintă menținerea relațiilor cu clienții și a analizei datelor. Acesta include politici de marketing, cercetare de piață, sondaje de opinie clienți, analize și segmentare, etc. (dacă este cazul).

Prin completarea formularului de contact de pe site-ul web primus-tech.ro vă exprimați acordul cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către SC PRIMUS TECHNOLOGIES SRL, pentru a fi contactat cu privire la solicitarea dumneavoastră, în conformitate cu prevederile Regulamentului. Daca nu sunteți de acord ca datele dumneavoastra să fie prelucrate, aveți dreptul de a nu completa formularele disponibile și de a nu accesa site-ul primus-tech.ro.

3.2. Înregistrarea clienților

Vom procesa datele personale colectate prin intermediul formularului de contact existent pe site-ul primus-tech.ro și în cursul viitoarelor tranzacții comerciale, cu scopul încheierii și executării contractelor cu clienții.

Această prelucrare se bazează pe dispozițiile art. 6, alineatul 1, litera b din cuprinsul Regulamentului.

3.3. Beneficiarii datelor

SC PRIMUS TECHNOLOGIES SRL este unica persoană juridică care beneficiază și prelucrează datele personale ale persoanelor vizate. Nu se efectuează alte transferuri de date cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția cazului în care deținem obligația aceasta prin lege (de exemplu: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială).

Pentru mai multe informații despre protecția corespunzătoare a transferului internațional de date sau a copiei acestora, vă rugăm să contactați persoanele responsabile pentru protecția datelor inserate la punctul 2.3.

3.4. Furnizarea obligatorie/voluntară de date și durata păstrării acestora

Datele colectate sunt furnizate de dumneavoastră în mod voluntar.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele. Dacă nu ne furnizați aceste date personale, acest lucru nu va avea consecințe asupra dumneavoastră.

Refuzul dumneavoastră poate determina însă imposibilitatea derulării activităţilor pentru scopurile mai sus indicate.

Datele personale vor fi stocate până la momentul încetării relației dintre client și operator, cu excepția cazului în care avem obligația legală de a stoca în continuare datele dumneavoastră în scopul de a le prezenta autorităților publice, de exemplu autorităților fiscale.

Stocarea și transferul datelor dumneavoastră personale către autoritățile publice în scopul îndeplinirii unei obligații legale se bazează în mod legal pe art. 6, paragraful 1, teza 1, litera c) din Regulament.

În situația în care nu avem obligația de a stoca datele clientului în scopul prezentării acestora autorităților publice vom proceda la ștergerea/distrugerea acestora la momentul încetării relației dintre client și operator.

Trebuie să rețineți că pot exista și alte motive care să împiedice ștergerea imediată a datelor dumneavoastră, de exemplu, perioade obligatorii de arhivare, acțiuni pendinte, pretenții, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale etc.

La transmiterea formularului de contact, datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile nume, prenume, telefon, adresă email sunt prelucrate de către operator, cu scopul de a răspunde la solicitarea dumneavoastră pe pagina web.

4. Drepturile dumneavoastră

4.1. Ca persoană vizată, puteți contacta responsabilul pentru protecția datelor în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact menționate la punctul 2.3 în vederea exercitării drepturilor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile Regulamentului.

4.2. Aceste drepturi sunt următoarele:

• Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 din Regulament),

• Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul la rectificare, art. 16 din Regulament),

• Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă scopul pentru care acestea au fost colectate nu mai există, dacă procesarea acestora contravine prevederilor legale, dacă procesarea acestora afectează în exces interesele dumneavoastră sau dacă procesarea se bazează pe acordul dumneavoastră, acord pe care l-ați revocat (dreptul de a fi uitat, articolul 17 din Regulament),

• Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare al prelucrării, articolul 18 din Regulament),

• Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, care poate fi citit automat și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 din Regulament),

• Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la opoziție, articolul 21 din Regulament),

• Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dumneavoastră. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7, alin. 3 din Regulament),

• Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a Regulamentului (dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, articolul 77 din Regulament).

5. Securitatea datelor

5.1.Pentru protecția datelor dumneavoastră, operatorul de date cu caracter personal a luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja aceste date, în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat.

5.2.Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant la stadiul tehnicii. În cazul unei încălcări a protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se estimează că vor avea drept consecință un risc major pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vă vom notifica imediat, pe cât posibil într-un interval de 72 de ore.

5.3.Vă rugăm să rețineți că sunteți personal răspunzător pentru confidențialitatea și păstrarea în condiții de siguranță a datelor dumneavoastră de utilizator sau a parolelor dumneavoastră, care v-au fost predate sau comunicate.

6. Prelucrarea datelor minorilor

Vă punem în vedere în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se referă în mod exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea sistemelor și a instrumentelor, precum și al rezultatelor procesării datelor utilizatorilor care nu au această vârstă minimă este interzisă fără acordul părinților/tutorilor. În cazul în care are totuși loc o procesare a datelor cu caracter personal, vom sista procesarea acestor date odată cu luarea la cunoștință a acestui fapt.

7. Datele furnizate de dumneavoastră

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care completați formularul de contact pus la dispozitie de către operatorul de date, corespondați cu noi,  vă rugăm să aveți în vedere faptul că datele  respective vor fi prelucrate în scopurile descrise la punctul 3.

8. Datele colectate de noi

Dacă vizitați pagina noastră web, datele cu caracter personal sunt înregistrate automat cu ajutorul cookie-urilor.

SC PRIMUS TECHNOLOGIES SRL poate înregistra informații referitoare la adresa IP și informații cookie ale site-ului solicitat. Aveti opțiunea de a seta browserul de internet astfel încât acesta să respingă anumite cookie-uri, fapt ce poate avea consecințe în ceea ce privește accesarea unor secțiuni ale site-ului.

9. Modificări ale prezentei Declaraţii

Periodic, vom actualiza prezenta Declaraţie de confidenţialitate. În măsura în care vom face schimbări în conţinutul acestei Declaraţii de confidenţialitate sau dacă vom aduce vreo modificare semnificativă în modul în care utilizăm informaţiile dumneavoastră personale, vom revizui această Declaraţie de confidenţialitate, astfel încât să reflecte modificările respective, inclusiv cu revizuirea datei de intrare în vigoare a Declaraţiei de confidenţialitate. Avem rugămintea de a consulta, ori de câte ori aveţi posibilitatea, această Declaraţie de confidenţialitate, pentru a vă informa în legătură cu modul în care vă utilizăm şi vă protejăm informaţiile personale. Dacă vom aduce modificări semnificative Declaraţiei, putem de asemenea să publicăm o notificare pe pagina noastră de start. Orice modificări se vor aplica numai de la data reviziei.

Aceasta variantă a declarației de confidențialitate este stocată la adresa primus-tech.ro.